HUẤN LUYỆN VIÊN KÈM CẶP (COACHING) 1:1

CÙNG COACH DUY NGUYỄN

Nếu anh/chị là chủ doanh nghiệp và đang ở tình trạng sau đây thì Coaching 1:1 là hoạt động phù hợp:

  • Đang gặp khó khăn trong quản lý và vận hành doanh nghiệp
  • Cần được định hướng về kế hoạch kinh doanh
  • Đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại
  • Mất phương hướng trong kinh doanh
  • Hoặc cần được định hướng và tư vấn để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bán hàng và tiếp thị

CÙNG COACH DUY NGUYỄN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KINH DOANH

THÔNG TIN NGƯỜI HUẤN LUYỆN
  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Birmingham Anh Quốc, Trường đào tạo kinh doanh đứng thứ 70 Thế giới,
  • Với kinh nghiệm 6 lần khởi nghiệp với 4 công ty về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, Anh và Úc.
  • Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp tại nhiều quốc gia.
  • Sáng lập và giám đốc chuyên môn tại NEXT STEP Academy – Công ty tư vấn và đào tạo thuộc tập đoàn NEXT STEP GROUP Holdings.

TỔNG QUAN VỀ COACHING 1:1

PHẠM VI HUẤN LUYỆN

CÁCH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG - ĐÁNH GIÁ - TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁN HÀNG

MARKETING

NÂNG CAO TƯ DUY - PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN CHO DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI COACHING
BƯỚC 1: Hoàn thành mẫu khảo sát nhu cầu Coaching
15%
BƯỚC 2: Gửi bản khảo sát đã điền thông tin tới duy.nguyen@nextstepacademy.vn
30%
BƯỚC 3: Coach Duy Nguyễn sẽ liên lạc lại để sắp xếp hẹn gặp trực tiếp sau 7 NGÀY kể từ ngày nhận bản khảo sát
45%
BƯỚC 4: Gặp và trao đổi sơ bộ trong 30 phút để hiểu rõ hơn về nhu cầu của doanh nghiệp
60%
BƯỚC 5: Coach Duy Nguyễn đề xuất lộ trình coaching theo nhu cầu
75%
BƯỚC 6: Triển khai hoạt động coaching
100%