ĐĂNG KÝ

NHẬN HỌC BỔNG KHÓA PRO-MARKETING

Bạn có cơ hội nhận được học bổng:

  • 33% trị giá 5.000.000 đ

PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ THÔNG BÁO KẾT QUẢ

LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ

Phòng đào tạo sẽ liên hệ trực tiếp để phỏng vấn và thông báo kết quả nhận học bổng sau khi cân nhắc hồ sơ đăng ký.

Thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.