ĐĂNG KÝ

NHẬN HỌC BỔNG KHÓA PRO-SALES

Bạn có cơ hội nhận được một trong các học bổng sau đây:

  • 01 học bổng toàn phần trị giá 10.000.000 đ
  • 05 học bổng 20% trị giá 2.000.000

PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ THÔNG BÁO KẾT QUẢ

LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ

Phòng đào tạo sẽ liên hệ trực tiếp để phỏng vấn và thông báo kết quả nhận học bổng sau khi cân nhắc hồ sơ đăng ký.

Thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.