LIVESTREAM

TALKSHOW

THAM GIA BUỔI TALKSHOW QUA LIVESTREAM
CÙNG COACH DUY NGUYỄN & MS. VIVIAN HỒNG NGỌC

THÔNG TIN BUỔI LIVESTREAM:

Ngày 15/09/2022

Thời gian: 20:00 (giờ Việt Nam)

ĐẶT CÂU HỎI CÙNG
KHÁCH MỜI THAM DỰ & COACH DUY NGUYỄN

THAM GIA BUỔI TALKSHOW QUA LIVESTREAM CÙNG COACH DUY NGUYỄN & MS. VIVIAN HỒNG NGỌC

THÔNG TIN BUỔI LIVESTREAM:

  • Ngày: 15/09/2022
  • Thời gian: 20:00 (giờ Việt Nam)
  • Chủ đề: 5 chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng
  • Tại Fanpage & Youtube Coach Duy Nguyễn

ĐẶT CÂU HỎI CÙNG
KHÁCH MỜI THAM DỰ &
COACH DUY NGUYỄN