BỘ 10 CÔNG CỤ DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

Giúp bạn quản lý &
đánh giá công việc kinh doanh hiệu quả

VẤN ĐỀ CỦA ANH/CHỊ ĐANG LÀ:

Anh/Chị đang trong giai đoạn khởi nghiệp và chưa biết bắt đầu từ đâu
Chưa biết cách khảo sát thị trường như thế nào
Chưa có công cụ đánh giá hiệu quả công việc của sales & marketing

Và đây là bộ giải pháp, Duy tặng anh/chị: 

BỘ 10 CÔNG CỤ DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

9 bước xây dựng mô hình kinh doanh Canvas
10 câu hỏi đánh giá ý tưởng kinh doanh tiềm năng
Mẫu khảo sát thị trường để hiểu rõ khách hàng tiềm năng
30 mô hình kinh doanh hiệu quả, phổ biến trên thị trường
15 nguồn khách hàng tiềm năng
10 câu hỏi để tăng khả năng chốt sales trong bán hàng
Bảng khảo sát độ hài lòng của khách hàng CSAT
Chỉ số đo lường độ hài lòng của khách hàng NPS
15 câu hỏi phỏng vấn cộng sự/đối tác
Template đánh giá hiệu suất, năng lực của nhân viên

(File word/excel, có ví dụ đính kèm)

TẢI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

© Copyright Next Step Academy.  All Rights Reserved.

TẢI VỀ NGAY

EBOOK: 8 BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Điền thông tin dưới đây để được nhận Ebook miễn phí

Lĩnh vực kinh doanh / làm việc hiện tại ?
Mục tiêu của anh/chị khi xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình là gì?
Những khó khăn nào anh/chị đang gặp phải trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình?
Điều gì lớn nhất đang cản trở anh/chị xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ?
Anh/chị chấm điểm về nhu cầu & mức độ mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời gian tới của mình?

Bạn lưu ý, mỗi email sẽ được đăng ký 1 lần

Thông tin được cam kết sẽ được bảo mật 100% & không chia sẻ!

Close
Page Created with OptimizePress