EBOOK

8 BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả & tăng tỉ lệ chốt sales

Nếu vấn đề của bạn là lượng khách hàng của bạn đang bị hạn chế, hay chưa biết cách để khách hàng tin cậy bạn. 

Lượng khách hàng bị hạn chế 
Khách hàng chưa có sự tin cậy tuyệt đối 
Thời gian bạn chăm sóc thuyết phục mỗi khách hàng quá dài làm bạn bị mất chi phí cơ hội 

Thì việc xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề đó 

Duy đã mất hơn 2 năm để tích lũy kinh nghiệm, BẠN CHỈ MẤT 30 PHÚT ĐỂ ĐỌC & ÁP DỤNG CHO MÌNH!

TẢI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

© Copyright Next Step Academy.  All Rights Reserved.

TẢI VỀ NGAY

EBOOK: 8 BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Điền thông tin dưới đây để được nhận Ebook miễn phí

Lĩnh vực kinh doanh / làm việc hiện tại ?
Mục tiêu của anh/chị khi xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình là gì?
Những khó khăn nào anh/chị đang gặp phải trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình?
Điều gì lớn nhất đang cản trở anh/chị xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ?
Anh/chị chấm điểm về nhu cầu & mức độ mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời gian tới của mình?

Bạn lưu ý, mỗi email sẽ được đăng ký 1 lần

Thông tin được cam kết sẽ được bảo mật 100% & không chia sẻ!

Close
Page Created with OptimizePress