Logo Next Step Academy

QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI
NEXT STEP ACADEMY 

(Cập nhật ngày 03/04/2023)

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG HỌC PHÍ EARLY BIRD 

1.      Học phí EARLY BIRD ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI:

Học viên cần thanh toán 100% giá học phí early bird. Học phí được hoàn lại 100% nếu học viên thấy chương trình học chưa phù hợp sau buổi khai giảng & buổi 1. 
Học viên cần thanh toán trong khoảng thời gian học phí early bird được áp dụng.

Lưu ý:

Trong trường hợp học viên không đủ tài chính nhưng mong muốn được hỗ trợ early bird, có thể đóng giữ chỗ 2,000,000 và thanh toán học phí còn lại sau buổi 1. Học viên sẽ cần ký cam kết hợp đồng. Nếu không thực hiện theo đúng cam kết hoặc trễ hẹn thanh toán sẽ không được hoàn học phí giữ chỗ & không tham gia tiếp chương trình học.

Đối với nhóm học viên giữ chỗ sẽ tham gia nhóm Zalo “Phòng chờ”. Sau khi quyết định tham gia lớp, học viên sẽ được tham gia vào nhóm Zalo chính thức của lớp học.  

2.       Học phí EARLY BIRD KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI:

Học viên muốn giữ chỗ với số tiền 2,000,000 & tham gia trải nghiệm buổi khai giảng & buổi 1 trước khi quyết định. Học viên được áp dụng học phí gốc của chương trình đào tạo. Đối với nhóm học viên giữ chỗ sẽ tham gia nhóm Zalo “Phòng chờ”. Sau khi quyết định tham gia lớp, học viên sẽ được tham gia vào nhóm Zalo chính thức của lớp học.  

Lưu ý: 

Trong trường hợp, học viên muốn học nhưng chưa muốn giữ chỗ, sales cần làm rõ “học viên muốn trải nghiệm điều gì?”. Nếu học viên muốn trải nghiệm về chương trình học, học viên có thể xem qua ghi hình/ đoạn cắt buổi 1 khóa trước & quyết định sau khi xem ghi hình.

QUY TRÌNH THAM GIA LỚP HỌC

Bước 1: Cung cấp thông tin tên, email, số điện thoại & sản phẩm kinh doanh 
Bước 2:  Học viên thanh toán 100% / giữ chỗ 2,000,000

Bước 4: Trước lớp học 3 ngày học viên được tham gia vào group Zalo của lớp
- Đối với học viên thanh toán 100% - tham gia nhóm Zalo chính thức của lớp 
- Đối với học viên giữ chỗ - tham gia nhóm Zalo "Phòng chờ"

  Mọi thắc mắc anh chị vui lòng liên hệ qua hotline: 038 435 1320 / 0348 264 003

Copyright © Next Step Academy.  All Rights Reserved.

Page Created with OptimizePress