QUY ĐỊNH THAM GIA KHÓA HỌC

PHẦN I: NỘI QUY DÀNH CHO HỌC VIÊN

 1. Tham gia lớp học 

 • Khi Next Step Acacemy (NSA) đã xếp lớp và có sự xác nhận của học viên, nếu học viên không tham gia lớp học hoặc có nhu cầu bảo lưu cần phải thông báo với NSA sớm nhất có thể. NSA sẽ chỉ tính số buổi học còn lại kể từ ngày được  học viên thông báo để áp dụng các hình thức bảo lưu.  
 • Tham gia đủ tối thiểu 80% số buổi học trên lớp và hoàn thành đủ tối thiểu 80% bài tập về nhà và bài tập đánh giá cuối mỗi học phần để đủ điều kiện hoàn tất lớp học và là cơ sở để cấp giấy chứng nhận khoá học cho học viên. 
 • Có thái độ tôn trọng các học viên khác, giảng viên và nhân viên NSA. Nếu có hành vi vi phạm sẽ bị yêu cầu nghỉ học và không hoàn học phí.  
 • Đóng học phí đầy đủ theo đúng quy định của Chương trình khóa học. Trong trường hợp học viên chưa hoàn thành học phí đúng hạn, NSA được phép cho học viên ngừng học.  

 1. Hình thức hướng dẫn 

 • Tất cả các học phần đều được hướng dẫn bằng Tiếng Việt.  
 • Tất cả các buổi học đều được hướng dẫn thông qua hình thức trực tuyến (online).
 • Người tham gia sẽ được trải nghiệm nhiều phương pháp hướng dẫn: online, video, làm việc nhóm, bài tập tình huống, bài tập trước môn học (pre-work), bài tập kết thúc môn học (post-work), bài tập cuối khoá, trả lời câu hỏi & khảo sát, và nhiều hoạt động khác. 

 1. Tài liệu 

 • Người tham gia sẽ được cung cấp tài liệu chương trình theo từng học sau khi kết thúc buổi học 2 tiếng. 
 • Người tham gia cần chuẩn bị một số văn phòng phẩm để sử dụng trong chương  trình: như laptop, giấy A4, bút viết, bút chì, bút highlight, giấy note, v.v

 1. Nội quy chương trình 

Để tối ưu hóa hiệu quả của giờ học, học viên cần chấp hành các quy định sau: 

 • Thông báo cho bộ phận hỗ trợ của Chương trình biết trước trong trường hợp vắng mặt. 
 • Có mặt đúng giờ, ổn định tại phòng Zoom trước 15 phút. 
 • Tắt tiếng, mở webcam & sử dụng background Zoom (do Ban Giáo Vụ cung cấp) xuyên suốt các buổi học. 
 • Chuẩn bị đầy đủ: tài liệu chương trình, tài liệu kèm theo (nếu có), giấy, bút…
 • ۔ Hạn chế làm việc riêng trong suốt buổi học. 
 • Tích cực tham gia, tương tác hoạt động nhóm trên group Zalo, ô chat Zoom. 
 • Trong suốt thời gian tham gia chương trình, nếu cần phải đi ra ngoài, vui lòng tắt  mic và camera và nhanh chóng quay trở lại khóa học. 
 • Khi tham gia chương trình vui lòng mặc trang phục lịch sự, kín đáo.
 • Chương trình có record (ghi hình) để phục vụ mục tiêu quản lý. 
 • Đặt câu hỏi đúng chủ đề. 
 • Khi cần đặt câu hỏi hoặc phản hồi vui lòng sử dụng phím “Giơ tay”. 
 • Chấp hành đúng các thông báo trong suốt thời gian tham gia khóa học. 

 1. Chuyên cần 

 • Học viên sẽ nhận được thời khóa biểu cụ thể của chương trình và Ban Giáo vụ khóa học sẽ thông báo đến học viên nếu có bất kì sự thay đổi nào.  
 • Trong trường hợp vắng mặt vì bất cứ lý do gì, học viên đều phải thông báo ngay  cho Ban Giáo vụ Chương trình.  
 • Người tham gia vắng mặt không được quá 20% tổng số giờ học. 
 • Người tham gia sẽ không được hoàn phí nếu vắng mặt không có lý do và không  thông báo cho bộ phận hỗ trợ của Next Step Academy. 

 1. Bài tập  

 • Học viên yêu cầu làm 1 video giới thiệu 2-3 phút trước khi bắt đầu buổi 1, bao gồm những nội dung: giới thiệu bản thân, giới thiệu doanh nghiệp & mong muốn đạt được trong 3-5 năm tới. Anh/chị vui lòng gửi video đến Group Zalo được cung cấp bởi Ban Giáo Vụ của NSA.
 • Có rất nhiều loại bài tập, bao gồm bài luận, bài tập tình huống, thuyết trình, v.v. và  học viên có thể được đánh giá bằng bài tập trên lớp hoặc ngoài giờ học. Mỗi loại bài tập sẽ phải tuân theo một quy định cụ thể. 
 • Nếu học viên không thể hoàn thành bài tập đúng hạn, học viên cần thông báo  bằng văn bản gửi tới Ban Giáo vụ Chương trình. Trường hợp muốn hoãn thời gian nộp bài, học viên cũng cần gửi thông báo bằng văn bản cho Ban Giáo vụ Chương trình trước hạn nộp 01 ngày và đưa ra lý do phù hợp. 

 1. Lịch kiểm tra đánh giá 

 • Sau mỗi học phần sẽ có bài tập đánh giá cuối học phần. Học viên cần hoàn thành theo đúng thời hạn mà chuyên gia đưa ra. 
 • Nếu học viên không thể hoàn thành bài tập đúng hạn, học viên cần thông báo bằng văn bản gửi tới Ban Giáo vụ Chương trình. Trường hợp muốn hoãn thời gian nộp bài, học viên cũng cần gửi thông báo bằng văn bản cho Ban Giáo vụ Chương  trình trước hạn nộp 01 ngày làm việc và đưa ra lý do phù hợp. 
 • Bài tập đánh giá cuối học phần của Học viên phải đạt trên 70% thì mới được học tiếp khóa học tiếp theo. 

PHẦN II: CAM KẾT CỦA BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Giảng viên lên lớp đúng giờ, dạy đúng lộ trình đào tạo và đảm bảo chất lượng chương  trình. Trong trường hợp giảng viên tham gia muộn hoặc không dạy đúng lộ trình qui định, học viên có thể phản ánh với trợ giảng và sẽ được học bù một buổi miễn phí.  

PHẦN III: CÁC CHÍNH SÁCH BẢO LƯU, CHUYỂN LỚP, CHUYỂN NHƯỢNG, HỌC THỬ, GIỚI THIỆU HỌC VIÊN.

 1. Chính sách học bù  
 • Trường hợp học viên bận, nghỉ học một số buổi, học viên vui lòng thông báo lại cho phụ trách khóa học để được bố trí học bù bài tương tự.  
 • Điều kiện để được xếp học bù:  

Hình thức học bù chỉ được áp dụng tối đa cho 20% thời lượng khóa học.  

Học viên chỉ được xếp học bù khi có thông báo nghỉ, kèm yêu cầu học bù về bộ phận.  

 • Việc sắp xếp học bù chỉ được sắp xếp 01 lần cho mỗi khóa học, sau khi có xác nhận của học viên, không sắp xếp lần 02. 
 • Việc học bù chỉ áp dụng khi có được đồng ý của giảng viên môn học và có lịch học bù phù hợp từ chương trình.
 1. Chính sách bảo lưu khóa học:  
 • Mặc định là việc bảo lưu sẽ bắt đầu từ buổi xin nghỉ cho đến hết khóa. Để được bảo lưu, anh/chị cần thông báo cho NSA càng sớm càng tốt qua Email:  admin@nextstepacademy.vn về sự thay đổi lịch của mình và nói rõ ràng muốn bảo lưu từ buổi nào (ví dụ: xin bảo lưu từ buổi số 10). Nếu bạn thông báo muộn, bạn chỉ được phép bảo lưu kể từ thời điểm thông báo (ví dụ: xin bảo lưu từ buổi 10, nhưng  lúc gửi thông báo lớp đã học đến buổi 13 thì bạn chỉ có thể bắt đầu lại từ buổi 13). 
 • Học viên chỉ được thực hiện bảo lưu 01 lần duy nhất, tổng thời gian bảo lưu của  tất cả các khóa học không quá 6 tháng kể từ ngày học viên làm thủ tục bảo lưu với NSA. 
 • Khi đi học lại, nếu chương trình học có sự thay đổi so với chương trình cũ thì học viên phải chấp nhận học theo chương trình học hiện có của NSA. 
 • Khi bảo lưu khóa học, học viên cần giữ phiếu bảo lưu và chủ động liên lạc lại để NSA sắp xếp lịch học mới. Trong trường hợp học viên làm mất giấy tờ bảo lưu và không có gì để xác nhận, NSA sẽ không hỗ trợ xếp lớp lại  cho học viên nữa.  
 • Một số lý do và điều kiện điển hình để được phép bảo lưu: 

Lý do bất khả kháng, như thiên tai, dịch bệnh,…: cần có thông báo chung của nhà nước hoặc chính quyền địa phương 

Vì lý do sức khoẻ (mang thai, bệnh tật, tai nạn,…): cần có giấy tờ chứng minh  của bác sĩ/bệnh viện. 

Điều chuyển công việc, công tác: cần có giấy tờ chứng minh của công ty 

Các lý do đặc biệt khác: cần trao đổi với NSA để được xác minh và đồng ý 

 1. Chính sách chuyển lớp, chuyển lịch học  
 • Học viên được phép chuyển lớp học và chuyển lịch học trong cùng khóa học sau buổi học đầu tiên mà không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào với điều kiện học viên phải thông báo cho Ban Giáo vụ Khóa Học.  
 • Từ buổi học thứ 2 nếu học viên muốn chuyển lớp hoặc đổi lịch học sẽ mất phí  theo quy định về thủ tục bảo lưu và chuyển lớp.
 • Nếu học viên chuyển đổi sang các khóa học khác của NSA thì phải đóng  thêm phí chuyển khóa học tương ứng với khóa học được chuyển đổi. Các khoản thừa học phí do chuyển khóa không được trả lại.  
 • Học viên chỉ được chuyển lớp và đổi lịch học 01 lần trong 1 khóa học. Việc chuyển lớp do NSA sắp xếp lớp phù hợp với học viên và với các khóa học của NSA.  
 1. Thủ tục bảo lưu, chuyển lớp  
 • Học viên khi có nhu cầu bảo lưu, chuyển lớp sẽ phải liên hệ trực tiếp với NSA để làm thủ tục theo đúng quy định. NSAsẽ không hỗ trợ giải quyết trong trường hợp học viên không thực hiện thủ tục theo đúng quy định của NSA.  
 1. Học thử 
 • Mỗi học viên được phép học thử tối đa 1 buổi tại bất kỳ chương trình nào tại NSA và được sự đồng ý của NSA. 
 • Khi tham gia học thử phải cam kết tuân thủ nội quy của lớp học như học viên chính thức để không ảnh hưởng đến chất lượng chung của chương trình. 
 • NSA có quyền từ chối việc học thử của học viên nếu thấy có dấu hiệu vi phạm mà không cần phải được sự thống nhất và đồng thuận từ học viên. 
 1. Chính sách giới thiệu học viên 
 • Khi giới thiệu thành công 1 học viên cho bất kỳ chương trình nào tại  NSA, học viên sẽ nhận được ưu đãi giới thiệu là 20% áp dụng cho người giới thiệu & người được giới thiệu.