20 KỸ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI TRONG BÁN HÀNG

Tham gia lớp học Prosales – Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp cùng Coach Duy Nguyễn, giúp bạn:

  • Xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp 
  • Nhận được những công cụ làm việc thực tế & hiệu quả
  • Thấu hiểu tâm lý & hành vi khách hàng
  • Thay đổi tư duy & nâng cao kỹ năng mềm

Đây là cơ hội giúp bạn TĂNG DOANH THU hiệu quả! Đã rất nhiều học viên áp dụng thành công!

Và bây giờ lý do trì hoãn của bạn là gì?!

© 2022 All Rights Reserved. Next Step Academy