9 CÁCH LÀM NỘI DUNG TĂNG TƯƠNG TÁC HIỆU QUẢ

ĐỂ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING HIỆU QUẢ, BẠN CẦN BẮT ĐẦU BẰNG 

1 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING RÕ RÀNG,

TRONG BẢN KẾ HOẠCH BẠN SẼ CẦN:

  1. Khảo sát thị trường, đánh giá về tâm lý, hành vi khách hàng
  2. Nắm cách quảng bá thương hiệu mà không bị phụ vào chạy quảng cáo
  3. Biết cách xây dựng nội dung tăng tỷ lệ thu hút & tỷ lệ chuyển đổi mua sản phẩm
  4. Quản lý & đánh giá chi phí marketing

Tất cả các nội dung trên sẽ được Coach Duy Nguyễn đào tạo & giải đáp tại lớp

PRO-MARKETING: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

NHỮNG NỘI DUNG TRÊN CHỈ LÀ MỘT PHẦN RẤT NHỎ CỦA MARKETING
ĐỂ LÀM MARKETING HIỆU & TỐI ƯU CHI PHÍ, ĐIỀU BẠN CẦN ĐÓ LÀ

CHIẾN LƯỢC MARKETING DÀI HẠN

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CÙNG COACH DUY NGUYÊN

© 2022 All Rights Reserved. Next Step Academy