luna na

Ngọc Anh

Môi Giới Chứng Khoán - KBS BC7 Hà Nội

Cảm ơn thầy Duy về những kiến thức và kỹ năng bán hàng thực chiến. Học xong khóa Super Broker của thầy tổ chức dành riêng cho Công ty, em đã khai thông ra rất nhiều vấn đề mà trước giờ mình làm chưa đúng.