Ziep Nguyen

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Chủ Tiệm Nail - UK

Tôi là chủ tiệm Nail tại Anh và tôi đã tham gia vào khóa học dành cho quản lý tiệm Nail. Trước khi tham gia khóa học Quản lý doanh nghiệp, tôi vận hành business của mình rất bản năng. Tôi rất cảm ơn thầy Duy đã giúp tôi có những kiến thức hệ thống về quản lý kinh doanh, bán hàng và marketing. Tôi đã áp dụng và hiện nay công việc kinh doanh đã đi vào nề nếp và hiệu quả.