Nhằm đảm bảo chất lượng khóa học, anh/chị chỉ cần mất 30s giúp Duy trả lời một số câu hỏi, thông qua câu trả lời của anh/chị, Duy hiểu hơn về nhu cầu – khó khăn của anh/chị & đưa ra những nội dung dạy phù hợp nhất!