THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

COACH DUY NGUYỄN

Sáng lập/ Chuyên gia đào tạo & Coaching

GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG & GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

| John&Partner

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC

I Next Step Academy

12+ NĂM KINH NGHIỆM VỀ BÁN HÀNG

ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI
& ĐÀO TẠO TƯ VẤN

Scroll to Top

Sign up now