29
Tháng Mười Một
Next Step Academy Launching
8:00 sáng - 11:00 sáng
Việt Nam

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN Với tâm huyết từ nhà Sáng lập Coach Duy Nguyễn & hơn gần 500 videos chia sẻ thông tin kiến...

18
Tháng Mười
Marketing Hậu Đại Dịch – Lối Đi Nào Cho GenZ
9:00 sáng - 11:00 sáng
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Marketing Hậu Đại Dịch - Lối Đi Nào Cho GenZ

28
Tháng Chín
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – theRESTAURANT Excellence Talkshow
7:00 chiều - 9:00 chiều
Online - Zoom

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN - theRESTAURANT Excellence Talkshow #02: Cắt giảm lãng phí trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực

14
Tháng Mười
Webinar “Doanh nghiệp chuẩn bị gì để đón cơ hội kinh doanh sau mùa dịch” – John&Partners
12:00 sáng - 12:00 sáng

Webinar “Doanh nghiệp chuẩn bị gì để đón cơ hội kinh doanh sau mùa dịch” WEBINAR: “CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ ĐÓN CƠ HỘI KINH...

09
Tháng Mười
Đối Thoại Cùng Chuyên Gia – CEC Talk – John&Partners
7:00 chiều - 9:00 chiều
Online - Zoom

CEC TALK by John&Partners CEC TALK – Chương trình đối thoại với người dẫn đầu dành riêng cho học viên chương trình Chuyên gia...

06
Tháng Mười
Khai mạc lớp đào tạo iCEO cùng John&Partners
7:00 chiều - 9:00 chiều
Online - Zoom

Khai mạc lớp đào tạo iCEO cùng John&Partners

10
Tháng Mười
Trò chuyện cùng Chuyên gia – Coffee & Talk – Casestudy Thế Giới Di Động
8:00 chiều - 10:00 chiều
Online. Zoom

Case study Thế Giới Di Động và việc "thuê nhà" - Bài học về quản trị dưới góc nhìn chuyên gia.