Nhằm thiết lập mối quan hệ tin cậy & đảm bảo tính bảo mật cho một số thông tin nội bộ của hai bên. 

Thông tin đang được bảo vệ có thể bao gồm nội dung chi tiết khóa học, các chiến lược tiếp thị và kế hoạch bán hàng, khách hàng tiềm năng, quy trình sản xuất hoặc phần mềm độc quyền.

Các bước thực hiện ký kết NDA (Non-Disclosure Agreement) – Chính sách bảo mật thông tin bao gồm:

  1. Anh/Chị vui lòng tải file word bên dưới
  2. Điền thông tin vào phần được đánh dấu highlight vàng & ký tên rõ ràng
  3. Gửi file đã được điền thông tin & ký tên vào mail admin@nextstepacademy.vn, với tiêu đề “NDA_[Tên Quý Vị]”