team next step academy

THÀNH VIÊN NỘI BỘ

COACH DUY NGUYỄN. MBA

SÁNG LẬP & GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

Mr. LÃ MINH HIẾU

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Ms. HUỲNH TRÂN

QUẢN LÝ SALES & MARKETING

Ms. KIỀU ANH

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
- CHUYÊN GIA ĐỐI TÁC -

MS. HOÀNG VÂN ANH

Sales Specialist & B2C Marketing

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẬP ĐOÀN 3M

Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, Quản trị sales & Quan hệ khách hàng.

Hơn 5 năm kinh nghiệm đào tạo/ huấn luyện nhân viên, cán bộ quản lý và lãnh đạo tổ chức.

MS. NGUYỄN THỊ THỦY

Sales Consultant and Training B2B

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM Công Ty Dr. Eckel Animal Nutrition

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và quản lý bán hàng.

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cho các doanh nghiêp.

MS. VIVIAN HỒNG NGỌC

Specialist in B2B Sales & Customer Experience

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – NHÀ SÁNG LẬP Công ty Cổ Phần Izzy Me

GĐ Trải Nghiệm Khách Hàng Cty CP Tư Vấn An Ninh Mạng John & Partners.

17 NĂM KINH NGHIỆM trong lĩnh vực quản lý điều hành, kinh doanh & tiếp thị.

MS. HẠNH TRẦN

Strategic Consultants & Implementation of Marketing

Marketing Program Manager, Amazon Ads Vietnam

Giám Đốc Marketing Kỹ Thuật Số tại Reckitt Việt Nam

Giám Đốc Account Khu Vực tại Happiness Saigon

MR. NGUYỄN NGÔ THIÊN PHÚ

Construction Consultants Business Model

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VẬN HÀNH XUẤT SẮC, JOHN&PARTNERS

Chuyên gia tư vấn xây dựng hơn 30 mô hình kinh doanh lớn nhỏ

NEXT STEP ACADEMY TEAM

Mr. Duy Nguyen

Professional Director

Lecturer at NSA

Ms. Bar suspension

Chief Executive Officer

Ms. Minh Nhue

Operation Director

Ms. Huynh Tran

Manager of Marketing & Consultant

Ms. Ngan Bui

Marketing Executive

Ms. Kieu Anh

Consultant Executive

Ms. Thuy Hoang

Consultant Executive

Ms. Thuy Huong

Teaching Assistant

Scroll to Top

Sign up now