Feedback and Complaints Policy

CHÍNH SÁCH PHẢN HỒI,
KHIẾU NẠI

BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI.

Khách hàng đồng ý và tuân thủ rằng, khi khách hàng được Next Step Academy cung cấp tài khoản để sử dụng App Next Step Academy Online, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Khách hàng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng App Next Step Academy Online phải được gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Next Step Academy (NSA) hoặc các đơn vị thành viên ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. NSA sẽ giải quyết tranh chấp của Khách hàng. NSA sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.
NSA chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng trong trường hợp khách hàng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin.
Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ NSA khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng trong quá trình sử dụng App NSA online

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

  • Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Next Step Academy
  • Địa chỉ: Số 29, Vũ Thị Ngọc Toàn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hà Nội
  • Tel: 038 435 1320
  • Email: nextstepacademyvietnam@gmail.com

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

  • Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
  • Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh, chứng cứ liên quan.
  • Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại. 
Scroll to Top

Sign up now