KHÔNG BAO GIỜ PHẢI TELESALES NỮA NẾU LÀM TỐT 2 ĐIỀU NÀY

Việc đầu tiên là khi tiếp xúc với khách hàng là phải xác định xem khách hàng này phù hợp với mình hay không và xem mình có thể giúp đỡ được gì cho họ bất kể là có dịch hay là không có dịch thì khách hàng vẫn cứ tự tìm cho mình mà không phải dùng telesales. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó. 

KHÔNG BAO GIỜ PHẢI TELESALES NỮA NẾU LÀM TỐT 2 ĐIỀU NÀY Read More »