kinh doanh hiệu quả

4 KIỂU KHÁCH HÀNG NÊN TRÁNH XA TRONG KINH DOANH

Những người mới làm kinh doanh hoặc những người mới làm bán hàng, bạn sẽ cố gắng nhận về càng nhiều khách hàng càng tốt. Vì bạn nghĩ có nhiều khách hàng thì cơ hội kinh doanh càng nhiều, thu nhập doanh thu càng cao đó là điều hợp lý. Tuy nhiên có một vấn đề mà bạn không thể suy nghĩ tới đó chính là không phải khách hàng nào cũng là người phù hợp với bạn.

4 KIỂU KHÁCH HÀNG NÊN TRÁNH XA TRONG KINH DOANH Read More »

Scroll to Top

Sign up now